SYSTEMY JEMA

JEMA opracowuje i produkuje kompletne systemy przenośników do użytku zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego na ziarno, nasiona i granulaty. Nasz asortyment obejmuje przenośniki łańcuchowe, kubełkowe oraz taśmowe, a także kosze przyjęciowe i systemy magazynowania zboża.

Przechowywanie

Bezpieczny Magazyn

Biorąc pod uwagę dzisiejszą gospodarkę i współczesne metody przechowywania produktów bardzo często mamy do czynienia z wielokilometrowym przenoszeniem zapasów. To wymaga bezpiecznego i ostrożnego obchodzenia się z nimi, aby zapewnić jak najmniejszą stratę. JEMA w całej swej działalności stara się to zapewnić i dba o ciągły rozwój swoich technologii.

Bogata oferta

Kosze przyjęciowe
Przenośniki taśmowe
Podnośniki łańcuchowe
Przenośniki łańcuchowe
Podnośniki kubełkowe