Twoje dane osobowe
są u nas bezpieczne!

Szanowny kliencie. Od 25 maja 2018 wchodzą nowe przepisy RODO o ochronie danych osobowych. Dlatego w skrócie chcemy przedstawić, że należycie dbamy o Twoje personalia.

Nasze serwery

Nasze powierzchnie dyskowe powierzone są najlepszym firmom hostingowym w Polsce.


Twoja zgoda

Formularze kontaktowe na naszych stronach mogą być wysłane tylko wtedy jak wyrazisz na to zgodę.


SSL

Nasze serwisy korzystają z klucza szyfrującego, dzięki czemu wiesz, że Twoje dane nie trafią w niepowołane ręce.


Baza danych

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne, pozostałe są systematycznie usuwane.


Oprogramowanie

Pracujemy tylko na oryginalnym i zaktualizowanym oprogramowaniu.


Antywirus

Każdy sprzęt elektroniczny w firmie posiada aktualny program antywirusowy.


Pracownicy firmy

Każdy nasz pracownik mając dostęp do Twoich danych osobowych został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa.


Zespół IT

Dokładamy wszelkich starań aby nasze systemy informatyczne spełniły najwyższe standardy bezpieczeństwa.


Administratorem Twoich
danych osobowych jest:

SERAFIN P.U.H. Andrzej Serafin
32-088 Przybysławice ul.Widokowa 1
NIP PL-9451516785
gmina Zielonki
Polska


Typy pozyskiwanych
danych

Cookies – nasze strony wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych wykorzystywanych do statystyk odwiedzin, reklam google, facebook. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Formularze kontaktowe – Twoje dane możesz przekazać za pomocą formularzy kontaktowych, domyślnie checkbox jest odznaczony. Musisz wyrazić zgodę aby wysłać dane osobowe.

Formularze zamówień sklepów internetowych – Twoje dane możesz przekazać za pomocą formularzy kontaktowych, domyślnie checkbox jest odznaczony. Wszystkie sklepy przesyłają dane za pomocą klucza szyfrującego SSL.


Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy Na stronie www.serafin-maszyny.com/rodo-jak-chronimy-twoje-dane-osobowe/ Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Firma SERAFIN PUH Andrzej Serafin z siedzibą w 32-088 Przybysławice, ul. Widokowa 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest umożliwienie kontaktu z administratorem poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą osoba wyraziła jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Nie ma odbiorców danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania się ze zgody. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ma prawo do wycofania się ze zgody w każdej chwili. Wycofanie ze zgody należy złożyć pisemnie na adres korespondencyjny Administratora lub za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania i realizacji celu. Ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia zapomnianym, także do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych jest dobrowolnie, niemniej niepodanie danych uniemożliwi podjęcie kontaktu.Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisy prawa. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Firma SERAFIN PUH Andrzej Serafin z siedzibą w 32-088 Przybysławice, ul. Widokowa 1. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz zgoda osoby, która wyraziła dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Dane osobowe kandydata do pracy nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez 4 miesiące od dnia zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na kolejne rekrutacje przez okres 1 roku lub do czasu wycofania przeze mnie zgody. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Kandydat do pracy ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraziła/ł zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub droga mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.


Służymy pomocą

Jeśli widzisz uchybienia w naszych działaniach w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt
rodo@serafin-maszyny.com